• تعداد 1 نتیجه با عبارت قانون تکرار در روابط یافت شد.

‌‌قانون تکرار در روابط

 • رضا رضایی
  پنجشنبه 1 اردیبهشت 1401 ساعت 01:06
  لایـک‌ها : 2 نمایش | بازدید : 6
  ذخــیره : 0

  قانون شباهت در جذب افراد: در واقع ما افرادی را دوست داریم که شباهت بیشتری نسبت به ما دارند. یا با ما منافع مشترک بیشتری دارند. مشابه این قانون اصل <<هم قطار بودن است>> که بیان میکند اساسا افرادی که در یک زمان در موقعیت های سرنوشت ساز زندگی قرار میگیرند پیوند خاصی با یکدیگر برقرار میکنند. برای مقال سربازانی که باهم به جنگ رفته اند و یا دو فردی که در بیماری ناخوشایند یکسانی پیروز شدند.. حتی اگر در این تجربه باهم نبوده باشند اما هر دو به نوعی آنرا تجربه کرده باشند نیز آنها پیوند دوستی قوی ای باهم دارند. اینگونه افراد با دیدگاه <<او مرا درک میکند>> به سمت دیگری تمایل دارند که موجب تولید احساسات گرم نسبت به دیگری میشود. پس وقتی با چنین افرادی ملاقات میکنید درمورد مسایلی صحبت کنید که هر دو از آن لذت میبرید و فهم مشترکی دارید و یا در احساسات آن مشترک هستید.

  From : WinNT -‌ Chrome
 • لایک ها : علی یوسفیMuchi
 • ورود به قسمت توییت کپل‌آرت