حمایت از کودکان سرطانی موسسه خیریه محک
تعداد : 2

افکت نقاشی در فتوشاپ

 • پرتره ای به حالت نقاشی از زلنسکی (افکت Sponge فتوشاپ) 1,088

  زلنسکی بازیچه دست آمریکا

  ادوبی فتوشاپ

  از حوالی اسفند ماه سال 1401 بود که اوکراین و ایضا جهان وارد بحران بزرگی شد. روسیه با حمله به اوکراین ثابت کرد که با کسی بر سر امنیتش شوخی ندارد و از طرفی صبر و تحمل رجزخوانی زلنسکی را ندارد و قاطعانه عمل می کند. زلنسکی مه هیچ سواد سیاسی نداشته و ندارد، یکی از مهمترین عوامل بحران اوکراین است.

  جنگ روسیه و اوکراین 1401/08/23
 • طرح گرافیکی تبدیل عکس ادولف هیتلر به نقاشی در فتوشاپ 3,202

  حقایقی در مورد آدولف هیتلر

  ادوبی فتوشاپ

  در کتاب های تاریخ هیتلر فردی دیکتاتور و مستبد توصیف شده است. بسیاری از ما نیز آن را پذیرفته ایم. اما اگر در مورد شخص هیتلر تحقیق کنیم، متوجه می شویم که این کتاب ها تنها نیمه خالی لیوان را بولد کرده اند و تنها به نکات منفی شخص هیتلر پرداخته اند.اما به راستی آدولف هیتلر چه ویژگی های مثبتی داشت؟

  آدولف هیتلر رهبر آلمان نازی 1401/03/30