حمایت از کودکان سرطانی موسسه خیریه محک
تعداد : 1

تاثیر گناه بر قلب

  • تایپوگرافی سه بعدی الله در فتوشاپ با مفهوم زنگار قلب 9,375

    زنگار قلب

    ادوبی فتوشاپ

    هر کودکی در بدو تولد خدای متعال را در قلب خود کاملا شفاف و زیبا همراه خود دارد. در واقع خدا در نهاد همه ی انسان ها چه بخواهند چه نخواهند وجود دارد اما برخی کارها موجب زنگار گرفتن وجود خدا در قلب انسان می شوند. این طرح گرافیکی مفهومی به منظور القای مفهوم زنگار قلب طراحی شده است.

    معنی زنگار قلب 1400/05/26