حمایت از کودکان سرطانی موسسه خیریه محک
تعداد : 1

تایپوگرافی غم

  • تایپوگرافی سه بعدی فارسی کلمه غم، رندر شده در ادوبی دیمنشن 1,788

    تایپوگرافی سه بعدی غم

    ادوبی دایمنشن

    این تایپوگرافی فارسی سه بعدی از دو بیتی ناب؛ از حادثه لرزند به خود قصر نشینان، ما خانه بدوشان غم سیلاب نداریم ساخته شده است که از یکی از اشعار صائب تبریزی می باشد. غم و اندوه مظنون اصلی این دو بیتی که است که به آن ها در ادامه می پردازم.

    تایپوگرافی سه بعدی 1401/03/17