حمایت از کودکان سرطانی موسسه خیریه محک
تعداد : 1

جاسوسی فیسبوک

  • طرح مفهومی از قطعی سرورهای فیسبوک و پیشرفت رقیبان 887

    اعتبار پوشالی

    ادوبی فتوشاپ

    دیشب بود که سرورهای فیسبوک برای ساعاتی قطع شدند و جمعیت بسیاری در گوشه و کنار دنیا را در بهت و حیرت فرو بردند. این قطعی سرورها بسیار بیشتر از اینکه به اعتبار پوشالی فیسبوک ضرر زد، به پیامرسان های دیگر نفع رساند.

    جاسوسی فیسبوک 1400/07/13