حمایت از کودکان سرطانی موسسه خیریه محک
تعداد : 1

دنیای پترن ها

  • طرح مفهومی از انگشت نما بودن 1,100

    همرنگی با جماعت یا انگشت نمایی

    ادوبی فتوشاپ

    در دنیای زندگی می کنیم که انگشت نمایی در اذهان مردم بسیار بد است. اما گاهی آنقدر اوضاع احمقانه می شود که انسان ترجیه می دهد انگشت نما شود تا اینکه یک احمق با رنگ جماعت باشد. در این آرتورک مفهوم انگشت نمایی با ساخت پترن یا الگویی در دنیای فتوشاپ همراه شده است.

    پترن ها در فتوشاپ 1400/07/07