حمایت از کودکان سرطانی موسسه خیریه محک
تعداد : 1

روز مهندس

  • رشته مهندسی کامپیوتر، مهندسان واقعی را می‌سازد... 1,670

    مهندس واقعی کیست؟

    ادوبی فتوشاپ

    پنجمین روز از آخرین ماه سال خورشیدی به نام روز مهندس مزین شده است. همواره در بین مهندسان مختلف این بحث و جدل وجود دارد که مهندسان واقعی چه کسانی هستند؟ به راستی چه افرادی مهندس ترین هستند؟

    روز مهندس 1400/12/04