حمایت از کودکان سرطانی موسسه خیریه محک
تعداد : 2

زمین تنها پناهگاه انسان

 • اوج گیری دوباره کرونا و عاجزی انسان در مقابله با آن 1,175

  انسان همواره مغلوب طبیعت

  ادوبی ایلوستریتور

  پس از گذشت دو سال از همه گیری ویروس کرونا و واکسیناسیون عمومی مردم، همه فکر کردند که کرونا تمام شده است. اما کرونا همچنان دارد اوج می گیرد و انسان های بیشتری را قربانی می کند. این مسئله به ما ثابت می کند که انسان هیچگاه نمی تواند جلوی انتقام طبیعت را بگیرد.

  طرح مفهومی گرافیکی 1401/05/05
 • طرح گرافیکی مفهومی از کرونا در برابر انسان 2,236

  طبیعت پیروز بر انسان

  ادوبی فتوشاپ

  کرونا یکی از بزرگترین دردهای بشر در قرن 21، بیش از آن که قربانیان زیادی گرفت، به انسان درس های مهمی آموخت. یکی از این درس ها ناتوانی همیشگی انسان در مقابل طبیعت بود. کرونا این مورد را به انسان آموخت که طبیعت همواره بر انسان پیروز است و انسان توانی برای مقابله با حقایق آن ندارد.

  کرونا انتقام طبیعت 1400/05/25