حمایت از کودکان سرطانی موسسه خیریه محک
تعداد : 1

شکست مقدمه پیروزی

  • شکست پل پیروزی است؛ رندر شده در ادوبی دیمنشن 1,865

    شکست پل پیروزی است

    ادوبی دایمنشن

    آدمی همواره از شکست گریزان و مشتاق پیروزی هاست، اما آیا می توان بدون شکست به موفقیت های بزرگ دست یافت؟ آیا این مورد که می گویند هوش برتر بهتر از پشتکار است درست است؟ شکست ها مطلقا بد نیستند بلکه پلی برای رسیدن به موفقیت هستند.

    شکست مقدمه پیروزی 1400/11/22