حمایت از کودکان سرطانی موسسه خیریه محک
تعداد : 1

مهندس واقعی کیست

  • رشته مهندسی کامپیوتر، مهندسان واقعی را می‌سازد... 1,657

    مهندس واقعی کیست؟

    ادوبی فتوشاپ

    پنجمین روز از آخرین ماه سال خورشیدی به نام روز مهندس مزین شده است. همواره در بین مهندسان مختلف این بحث و جدل وجود دارد که مهندسان واقعی چه کسانی هستند؟ به راستی چه افرادی مهندس ترین هستند؟

    روز مهندس 1400/12/04