حمایت از کودکان سرطانی موسسه خیریه محک
تعداد : 1

نازیسم و نژاد

  • طرح گرافیکی تبدیل عکس ادولف هیتلر به نقاشی در فتوشاپ 3,202

    حقایقی در مورد آدولف هیتلر

    ادوبی فتوشاپ

    در کتاب های تاریخ هیتلر فردی دیکتاتور و مستبد توصیف شده است. بسیاری از ما نیز آن را پذیرفته ایم. اما اگر در مورد شخص هیتلر تحقیق کنیم، متوجه می شویم که این کتاب ها تنها نیمه خالی لیوان را بولد کرده اند و تنها به نکات منفی شخص هیتلر پرداخته اند.اما به راستی آدولف هیتلر چه ویژگی های مثبتی داشت؟

    آدولف هیتلر رهبر آلمان نازی 1401/03/30