حمایت از کودکان سرطانی موسسه خیریه محک
تعداد : 1

ولادیمیر زلنسکی

  • پرتره ای به حالت نقاشی از زلنسکی (افکت Sponge فتوشاپ) 1,083

    زلنسکی بازیچه دست آمریکا

    ادوبی فتوشاپ

    از حوالی اسفند ماه سال 1401 بود که اوکراین و ایضا جهان وارد بحران بزرگی شد. روسیه با حمله به اوکراین ثابت کرد که با کسی بر سر امنیتش شوخی ندارد و از طرفی صبر و تحمل رجزخوانی زلنسکی را ندارد و قاطعانه عمل می کند. زلنسکی مه هیچ سواد سیاسی نداشته و ندارد، یکی از مهمترین عوامل بحران اوکراین است.

    جنگ روسیه و اوکراین 1401/08/23