حمایت از کودکان سرطانی موسسه خیریه محک
تعداد : 1

کرونا ساخته دست بشر

  • طرح گرافیکی مفهومی از کرونا در برابر انسان 2,236

    طبیعت پیروز بر انسان

    ادوبی فتوشاپ

    کرونا یکی از بزرگترین دردهای بشر در قرن 21، بیش از آن که قربانیان زیادی گرفت، به انسان درس های مهمی آموخت. یکی از این درس ها ناتوانی همیشگی انسان در مقابل طبیعت بود. کرونا این مورد را به انسان آموخت که طبیعت همواره بر انسان پیروز است و انسان توانی برای مقابله با حقایق آن ندارد.

    کرونا انتقام طبیعت 1400/05/25