حمایت از کودکان سرطانی موسسه خیریه محک
تعداد : 1

منطقه استراتژیک خلیج فارس

  • طرح گرافیکی خلیج همیشه فارس 1,387

    خلیج همیشگی فارس

    ادوبی فتوشاپ

    از دیرباز همواره بر سر نام پر آوازه خلیج فارس، به علت اینکه یکی از حیاتی ترین و مهمترین خلیج های دنیاست، ادعای بسیار وجود داشته است. خلیج فارس آنقد مهم است که هر کشوری قصد دارد آن را به نام خود ثبت کند. اما به لطف خدا خلیج فارس همیشه فارس خواهد ماند.

    روز ملی خلیج فارس 1401/02/10