‌ خوبِ من هنر ...

 • رضا رضایی
  دوشنبه 30 خرداد 1401 ساعت 16:04
  لایـک‌ها : 1 نمایش | بازدید : 38
  پاسـخ‌ها : 0

  خوبِ من هنر در فاصله هاست،
  منو تو زیاد نزدیک ب هم میسوزیم
  و زیاد دور از هم یخ میزنیم
  من نباید آن چیزی باشم یا آن چیزی بشوم ک تو میخواهی.
  و تو نباید آن چیزی باشی یا آن چیزی بشوی ک من میخواهم.
  من باید بهترین خودم باشم برای تو
  و تو بهترین خودت باشی برای من.

  کسی را ک تو میخواهی بسازی از من یا کمبود هایت هستند یا ارزوهایت.

  Tweet From : Mobile -‌ Chrome
 • لایک ها : علی یوسفی
 • اشتراک گذاری توییت

‌گردش در توییت‌ها

‌پربازدیدترین های هفته اخیر