1. کپل آرت
  2. همراهان کپل آرت
  3. نمایه کاربری رضا رضایی

نمایه کاربری رضا رضایی گرامی در کپل آرت

واپسین کنشگری : 23 روز پیش!
از دوشنبه 25 بهمن 1400 همراه کپل آرت است.
محل زندگی : اورشلیم
سن : 23
بازدید نمایه کاربری : 2,759
مجموع کنشگری‌ها : 139
بازدید توییت‌ها روی هم : 30,394
پسند‌های دریافتی توییت‌ها‌ : 180
‌شمار واژگان توییت‌ها‌ : 2,730
زندگی نامه :

من اگر صحبت کنم دنیا تکان خواهد خورد....


رضا رضایی در فضای مجازی :
بازدیدهای هفته گذشته روی هم: 4
فرستادن پیام

دیدگاه‌ها و توییت‌های رضا رضایی

پسندهای رضا رضایی

گردش در همراهان کپل آرت

پربازدیدترین های هفته

واپسین کاربران برخط شده