‌انسان سه راه دارد: راه او...

  • پنجشنبه 14 بهمن 1400 ساعت 21:16 پسندها : 4 | بازدید : 580

    انسان سه راه دارد: راه اول از اندیشه می‌گذرد، این والاترین راه اسـت.
    راه دوم از تقلید می‌گذرد، این آسان‌ترین راه اسـت.
    و راه سوم از تجربه می‌گذرد، این تلخ‌ترین راه اسـت.

    Mobile - Chrome
پسند : 4بازدید کل : 580نشانک : 0بازدید هفته : 10
والپیپر کپل آرت پالت رنگ کپل آرت نگاره‌های گرافیکی

‌گردش در توییت‌ها

‌پربازدیدترین های هفته